Bài khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) – Cầu an

Lời Dẫn

Rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, ngoài nghi lễ cúng rằm thông thường hàng tháng, thì ngày này, mọi gia đình còn cúng lễ để cầu an.

Các chương trình trong nghi thức cúng này, nhằm để cho người cúng tăng trưởng được thiện tâm giác ngộ, nhờ công đức đó mà phước báo được tăng trưởng.

Nghi thức cúng lễ này, dựa theo lời Đức Phật dạy, hướng dẫn cách cúng và lễ đúng với thiện nhân quả, tương ứng với mong cầu hạnh phúc thế gian.

Xin mời quý Phật tử và các quý vị cùng tham khảo bài khấn Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) – Cầu an dưới đây!

Quý vị và các quý vị tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài khấn Rằm Tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) – Cầu an

Xem thêm (ấn vào tên bài)

>>> Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) lợi ích và đầy đủ nhất!

>>> Tổng hợp các bài văn khấn Tết Nguyên Đán năm 2022 mới nhất

>>> Tổng hợp các bài văn khấn đầy đủ trong năm 2022 mới nhất

A. Hướng Dẫn

(Đọc kỹ trước khi thực hành)

1. Nội Dung Chương Trình

Chương trình gồm có 2 nội dung:B. I. Dành cho trường hợp cúng lễ, nhưng không có thời gian tụng kinh.B. II. Dành cho trường hợp cúng lễ, có thời gian tụng kinh.

2. Sắm Lễ – Bày Lễ

a. Sắm lễ: Hương, hoa, nước trà, quả, thực. – Hương: Các loại hương đốt có hương thơm hoặc nếu không dùng hương đốt thì hướng tâm thành cúng lễ (hương tâm) – Hoa: Các loài hoa có hương thơm (không kiêng về tên hoa và số lượng). – Trà: Nước trà tỏa hương của sáu vị là đắng, cay, chua, chát, mặn, ngọt là sáu vị nuôi sống tất cả chúng sinh. – Quả: Số lượng tùy ý không kiêng kị 2 quả hay 4 quả,… Nên cúng quả đã chín vì có hương từ vị để vong linh thọ hưởng, quả xanh chưa có hương thơm của vị (tránh tình trạng biến ban thờ thành chỗ cất đồ). – Thực: chay hoặc tam tịnh nhục. + Vật thực chay: rau, củ, quả. Khi làm cơm chay có thể có các thực phẩm chay mua sẵn hoặc tự chế biến từ rau củ quả. + Vật thực tam tịnh nhục: Tam là ba; Tịnh: thanh tịnh; Nhục: thịt. Ba nhân duyên dùng, thọ thực thịt chúng sinh đúng pháp, thanh tịnh. Ba nhân duyên đó là: không tự tay giết chúng sinh để lấy thịt đó; không xui người khác giết chúng sinh để lấy thịt đó; không nghe thấy tiếng kêu của chúng sinh đó, khi chúng sinh đó bị giết.

b. Cách bày lễ – Trước bát hương thờ Phật: quả, một bát cơm, một cốc nước. Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật thì không sắm lễ cúng Phật, nhưng vẫn đọc phần cúng Phật, khi đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh. – Trước bát hương thờ thần linh (chư Thiên, chư Thần, thổ công, thần đất…): quả, một bát cơm, một cốc nước. – Trước bát hương thờ gia tiên: quả, một mâm cơm (chay, tam tịnh nhục) hoặc một bát cơm, một cốc nước và một cốc sữa. (Cúng Phật và chư Thiên, chư Thần Linh cũng có thể cúng tam tịnh nhục. Đức Phật và chư Thánh khi còn tại thế vẫn sử dụng vật thực tam tịnh nhục)

3. Tâm Khi Cúng Lễ

Dùng ba tâm kính Phật, trọng Thần, hiếu nghĩa với tổ tiên. Biết ơn Phật đã ban bố chỉ dạy pháp diệt khổ cho chúng sinh. Biết ơn và tôn trọng các vị chư Thiên, Thiện Thần đã ủng hộ cho mình làm các việc thiện. Biết ơn tổ tiên, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, đã tạo duyên cho chúng ta có họ hàng anh em con cái. Khi cúng lễ với nguồn tâm này, thì gia đình sẽ được gia tăng phúc báu và cảm ứng được với thế giới tâm linh.

4. Pháp Khí

– Tùy duyên có/không dùng pháp khí: chuông, mõ, khánh.- Tùy duyên có hoặc không cúng thí thực, phóng sinh.

Lưu ý: Các đàn cúng lễ không sát sinh, không đốt tiền vàng, mã, giấy sớ.

B. Nghi Thức Cúng Lễ

I. Cúng Lễ Không Tụng Kinh

1. Nguyện Hương

(Quỳ dâng hương hoặc cắm hương trước. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kínhGửi theo đám mây hươngPhảng phất khắp mười phươngCúng dường ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ đạoTheo tự tính làm lànhCùng pháp giới chúng sinhCầu Phật từ gia hộTâm Bồ Đề kiên cốChí tu đạo vững bềnXa biển khổ nguồn mêChóng quay về bờ giácNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kínhBiến mãn khắp mười phươngCúng dường ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ đạoTheo tự tính làm lànhCùng pháp giới chúng sinhCầu Phật từ gia hộTâm Bồ Đề kiên cốChí tu đạo vững bềnXa biển khổ nguồn mêChóng quay về bờ giácNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Lễ Tán Phật(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

3. Văn Cúng Rằm Tháng Giêng

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):…Con xin đại diện cho toàn thể gia đình hiện đang ở tại:… Hôm nay là ngày… tháng… năm…Gia đình con/chúng con thiết lễ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu), cầu bình an cho gia đình. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về đây chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con. Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh mời tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:… các vong linh thai nhi của (tên mẹ)… cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, vong linh oan gia trái chủ trên sức khỏe thọ mạng, vong linh oan gia trái chủ cản trở phát triển công việc của con/chúng con, cùng các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo oán gia đình con/chúng con, được về đây chứng giám lòng thành của gia đình con/chúng con.

Gia đình con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực, tịnh tài dâng lên cúng dường.

Trường hợp do duyên trên mâm cúng có thịt chúng sinh thì đọc: Nhân duyên gia đình chưa hiểu Phật Pháp nên có thể sát mạng chúng sinh để cúng lễ, con/chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt do gia đình sát mạng chúng sinh. Con/chúng con xin bạch cúng các phần vật thực chay và vật thực tam tịnh nhục đúng Pháp.

Xem thêm: Văn khấn rằm tháng Giêng cúng gia tiên, cúng Phật, Thần Tài chuẩn nhất

(Tiếp)

Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:… các vong linh thai nhi của (tên mẹ)… cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, vong linh oan gia trái chủ trên sức khỏe thọ mạng, vong linh oan gia trái chủ cản trở phát triển công việc của con/chúng con, cùng các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo oán gia đình con/chúng con. Nguyện trong ngày Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) này, các vong linh được nương sự hiến cúng trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ, khởi tâm hoan hỉ, hộ trì cho gia đình con/chúng con.

4. Tụng Thần Chú Cúng Thực

Xem thêm: Văn khấn Rằm tháng Giêng 2022 chuẩn nhất

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linhĐược thọ thực no đủNghe kinh giác ngộ PhápSinh lòng kính tín PhậtNương tựa nơi Tam BảoTu hành cầu thoát khổNam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

5. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này)(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân dịp Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu), con/chúng con muốn cho gia đình một năm được tăng trưởng phúc lành, mọi sự an ổn cát tường, tiêu trừ nghiệp chướng, nên con/chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách thực hành lời Đức Phật dạy, cúng dường hộ trì Tam Bảo tại chùa… (nếu tại chùa Ba Vàng thì đọc: chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) với tâm nguyện hộ trì cho chư Tăng được tứ sự như ý, phù hợp với việc tu tập cầu Thánh quả, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp. Con/chúng con hồi hướng phúc báu cúng dường của gia đình, đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh.- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đất ở thuộc gia đình.- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:… (và vong linh thai nhi)- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình tại địa chỉ…- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh oan gia trái chủ trên sức khỏe thọ mạng.- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho chưvong linh oan gia trái chủ cản trở phát triển công việc của con/chúng con.- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh oan gia trái chủ, hợp duyên, oán kết của cả gia đình.)

Trường hợp trong gia đình có người cần cầu sức khỏe, công danh hoặc thi cử… thì đọc tiếp: Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho (tên)… được…

Xem thêm: Văn khấn rằm tháng Giêng cúng gia tiên, cúng Phật, Thần Tài chuẩn nhất

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

6. Phát Nguyện Bồ Đề(Quỳ; chắp tay)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀHỘ TRÌ TAM BẢOCHUYỂN TẢI PHẬT PHÁPRỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

7. Kệ Cát Tường

Nguyện ngày an lành đêm an lànhNgày đêm sáu thời thường an lànhTrong tất cả thời thảy an lànhNguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọNguyện ngôi Tam Bảo thường gia hộNguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộNam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ TátNam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ TátNam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát!

8. Phục Nguyện(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức, phúc lành trong đàn lễ này nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà con/chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với gia đình con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật và hiện tại thỉnh các vị luôn phù hộ cho gia đình con/chúng con các điều tốt lành được tăng trưởng, gia đình bình an, mọi sự cát tường.Con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức, phúc lành trong đàn lễ này đến cho gia đình con/chúng con (đọc mong cầu)… và nguyện cả gia đình đủ duyên lành cùng nhau tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật và cùng với nhau tu hành cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

9. Tam Tự Quy(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

10. Lễ Cúng Thí Thực, Phóng Sinh(Quỳ, chắp tay bạch)Nhân đàn lễ Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) – Cầu an này, con/chúng con đã sắp lễ vật thực, để bố thí hiến cúng cho các cô hồn ngạ quỷ, phóng sinh cứu vật, con/chúng con xin thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con được viên mãn công đức phúc báu từ sự bố thí này.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

Hướng dẫn nghi thức lễ cúng thí thực tại nhà

Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh tại nhà

HẾT

II. Cúng Lễ Có Tụng Kinh

Nếu gia đình nào cúng thí thực, thì sau khi cúng xong lễ trong nhà, mới ra cúng thí thực.

1. Nguyện Hương(Quỳ dâng hương hoặc cắm hương trước. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện đem lòng thành kínhGửi theo đám mây hươngPhảng phất khắp mười phươngCúng dường ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ đạoTheo tự tính làm lànhCùng pháp giới chúng sinhCầu Phật từ gia hộTâm Bồ Đề kiên cốChí tu đạo vững bềnXa biển khổ nguồn mêChóng quay về bờ giácNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kínhBiến mãn khắp mười phươngCúng dường ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ đạoTheo tự tính làm lànhCùng pháp giới chúng sinhCầu Phật từ gia hộTâm Bồ Đề kiên cốChí tu đạo vững bềnXa biển khổ nguồn mêChóng quay về bờ giácNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn Rằm Tháng Giêng

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Xem thêm: Văn khấn Tết Nguyên Tiêu, bài cúng Tết Nguyên Tiêu chuẩn nhất – https://

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):…Con xin đại diện cho toàn thể gia đình hiện đang ở tại:.. Hôm nay là ngày… tháng… năm…Gia đình con/chúng con thiết lễ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu), cầu bình an cho gia đình. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh quang giáng về đây chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con. Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh mời tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:… các vong linh thai nhi của (tên mẹ)… cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, vong linh oan gia trái chủ trên sức khỏe thọ mạng, vong linh oan gia trái chủ cản trở phát triển công việc của con/chúng con, cùng các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo oán gia đình con/chúng con, được về đây dự Pháp nghe kinh thọ tài ẩm thực hiến cúng của gia đình con/chúng con và hoan hỉ phù hộ cho gia đình con/chúng con trong năm mới này.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Tán Phật(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp(Ngồi; khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

Xem thêm: Văn khấn Rằm tháng Giêng 2022 chuẩn nhất

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Bài Kinh Phật Dạy Phụng Thờ Ai Có Lợi Ích

Thuở xưa, đức Phật giáo hóa ở tinh xá nước Xá-vệ. Lúc ấy, trong thành La-duyệt-kỳ có một người ngu si hung bạo, bất hiếu với mẹ cha, khinh khi người lương thiện, không kính bậc tôn trưởng. Ông ấy làm ăn thất bại, không được như ý nên thờ phụng lửa để cầu ban phước. Pháp tắc thờ lửa, mỗi ngày khi mặt trời vừa lặn phải đốt lên một đống lửa lớn rồi hướng về đó mà quỳ lạy có khi đến nửa đêm, lửa tắt mới thôi.Người ấy thờ như vậy ba năm mà không được phước báu gì, bèn chuyển qua thờ mặt trời, mặt trăng. Pháp tắc thờ mặt trời, mặt trăng là ban ngày khi mặt trời mới mọc, ban đêm khi mặt trăng vừa lên thì hướng về đó mà lễ lạy đến chừng nào lặn mới thôi!Người ấy thực hành như vậy ba năm mà vẫn không được phước báu gì bèn chuyển qua thờ trời, đốt hương quỳ lạy, dâng lên hương hoa, rượu thịt trâu bò heo dê tươi ngon cho đến khi nghèo túng mà vẫn không được phước báo gì.Người ấy vì thế thân thể tiều tụy, bệnh hoạn đi ra cửa không nổi. Một hôm, ông nghe được ở nước Xá-vệ có đức Phật là bậc chư Thiên tôn kính, nên định đến đó phụng sự, mong được phước báo. Ông liền cố gắng qua nước Xá-vệ tìm đến chỗ Phật. Tới trước cửa tinh xá, khi nhìn thấy tôn dung uy nghiêm của đức Phật hào quang rực rỡ như trăng sáng nổi bật giữa muôn sao, người ấy tâm sinh hoan hỉ, quỳ xuống đỉnh lễ đức Thế Tôn rồi chắp tay thưa rằng:- Lạy đức Thế Tôn! Con sinh ra và lớn lên trong ngu muội, không biết gì đến Phật Pháp Tăng, chỉ lo thờ lửa, mặt trời, mặt trăng và các thiên thần. Chín năm cần khổ ròng rã không được chút phước nào, mà thân thể con lại tiều tụy, khí lực suy vi, bốn đại nhiều bệnh không biết sẽ chết ngày nào. Nay con biết được đức Thế Tôn là bậc thầy cứu độ chúng sinh, nên từ xa lại đây quy y, xin Ngài ban cho ân phước.Đức Phật nói với ông rằng:- Ông thờ phụng từ trước đến nay toàn là yêu tà, quỷ mị. Cúng tế cầu đảo với những hạng ấy nhiều như núi thì tội lỗi cũng đầy ắp như sông biển! Sát sinh để cầu phước thì cách phước rất xa! Giả như ông trăm kiếp cần khổ sát sinh, đem tất cả bò dê trong thiên hạ ra tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội lớn như núi Tu-di mà phước chỉ nhỏ bằng hạt cải. Thật phí công của vô ích, há chẳng si hoặc lắm sao? Lại nữa, ông là người bất hiếu với cha mẹ, khinh khi người hiền, chẳng kính tôn trưởng, kiêu mạn cống cao, tam độc đầy dẫy, tội nghiệp ngày một sâu, do đâu mà được phước? Nếu ông có thể cải đổi tâm tính, lễ kính bậc hiền đức, oai nghi lễ phép cung phụng bậc trưởng lão, bỏ ác làm lành, tu sửa thân tâm, trải lòng từ bi thì bốn phước mỗi ngày một tăng, đời đời không gặp họa hoạn. Bốn phước đó là gì?

Một là: Nhan sắc đoan chính.Hai là: Khí lực mạnh mẽ.Ba là: An ổn không bệnh.Bốn là: Trường thọ, không bị chết oan.

Nếu ông tinh tấn tu theo những hạnh trên, không chút giải đãi thì có thể đắc đạo.Bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ:

Tế thần để cầu phướcXét quả báo về sauSo kính lễ bậc hiềnBốn phần không được một.Biết lễ độ khiêm cungThường kính bậc trưởng lãoBốn phước tự nhiên tăngSắc, lực, thọ, an ổn.

Người đó nghe kệ xong hoan hỉ tin hiểu, đỉnh lễ Phật rồi lại thưa rằng:- Con vì tội cấu che ngăn đã gây ra tội lỗi trong suốt chín năm. Nay con may nhờ lòng từ khai thị mới được thông hiểu. Xin đức Thế Tôn cho con được xuất gia làm Sa-môn.Đức Phật bảo:- Lành thay! Hãy lại đây Tỳ-kheo!Người ấy râu tóc tự rụng, thành bậc Sa-môn. Sau đó, tinh cần quán niệm hơi thở, vị ấy chứng quả A-la-hán.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)(Kinh Pháp Cú Thí Dụ, phẩm thứ mười tám Thuật Thiên)

6. Tụng Tam Quy – Ngũ Giới

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin tập thực hành lời dạy của Đức Phật trong bài kinh trên, chân thật thực hành cùng khuyến duyên cho mọi người trong gia đình thực hành Phật Pháp: cải đổi tâm tính, lễ kính bậc hiền, oai nghi lễ phép, cung phụng bậc trưởng lão, bỏ ác làm lành, tu sửa bản thân, trải lòng từ bi, bằng cách chân thật giữ niệm quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới của người Phật tử tại gia, để cầu hạnh phúc an vui cho mình và cho gia đình. Con/chúng con xin chư Phật, Tam Bảo chứng minh và gia trì cho con/chúng con. Giờ này con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh nhất tâm cùng con/chúng con tụng niệm quy y, năm giới. (1 chuông. 1 lễ)

(Ngồi)

(Chủ sám đọc)Tam Quy(Đại chúng cùng tụng)

Con/chúng con xin nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (1 chuông. 1 vái)– Quy y Phật: Con/chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc Thầy giác ngộ sáng suốt của con/chúng con. (1 chuông. 1 vái)– Quy y Pháp: Con/chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh Pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra. (1 chuông, 1 vái)– Quy y Tăng: Con/chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh Pháp của Như Lai. (1 chuông, 1 vái)* Quy y Phật rồi, con/chúng con không kính trọng tu theo trời, thần, quỷ, vật. (1 chuông. 1 vái)* Quy y Pháp rồi, con/chúng con không kính trọng tu theo ngoại đạo, tà giáo. (1 chuông. 1 vái)* Quy y Tăng rồi, con/chúng con không kính trọng, làm thân với bạn dữ, nhóm ác. (1 chuông. 1 lễ)

(Chủ sám đọc)Ngũ Giới (Đại chúng cùng tụng)

Con/chúng con xin học và tập giữ 5 giới.Giới thứ nhất: Con/chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không sát sanh. Nghĩa là không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, con/chúng con cũng tập để không nhẫn tâm giết hại, cho đến tất cả con vật nhỏ, con/chúng con cũng gắng xin thực tập không giết hại; mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sanh. (1 chuông. 1 vái)Giới thứ hai: Con/chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là thấy tài sản, vật dụng của người, không khởi lòng tham, lén lấy hay giật lấy; mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình. (1 chuông. 1 vái)Giới thứ ba: Con/chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không tà dâm. Nghĩa là chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc, làm điều tà vạy, gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình người; mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinh bạch. (1 chuông. 1 vái)Giới thứ tư: Con/chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không nói dối. Nghĩa là không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn rầu, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan, vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội; mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. (1 chuông. 1 vái)Giới thứ năm: Con/chúng con xin học và tập thực hành để được trọn đời giữ giới không uống rượu. Nghĩa là không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. (1 chuông. 1 vái)Cúi xin Tam Bảo hộ trì khiến con/chúng con đầy đủ nghị lực, giữ gìn năm giới trong sạch để được làm người tốt trong đời này và đời sau. (1 chuông. 1 vái)

7. Phát Nguyện Bồ Đề (Quỳ; chắp tay)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀHỘ TRÌ TAM BẢOCHUYỂN TẢI PHẬT PHÁPRỘNG KHẮP THẾ GIAN. (3 lần)

Con/chúng con nguyện hồi hướng cho chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

8. Cúng Thực

a. Văn bạch(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu), gia đình con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường.

Trường hợp do duyên trên mâm cúng có thịt chúng sinh thì đọc: Nhân duyên gia đình chưa hiểu Phật Pháp nên có thể sát mạng chúng sinh để cúng lễ, con/chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt do gia đình sát mạng chúng sinh. Con/chúng con xin bạch cúng các phần vật thực chay và vật thực tam tịnh nhục đúng Pháp.

Xem thêm: Văn khấn rằm tháng Giêng cúng gia tiên, cúng Phật, Thần Tài chuẩn nhất

(Tiếp)

Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:.., các vong linh thai nhi của (tên mẹ)… cùng các vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình, vong linh oan gia trái chủ trên sức khỏe thọ mạng, vong linh oan gia trái chủ cản trở phát triển công việc của con/chúng con, cùng các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo oán gia đình con/chúng con. Nguyện cho các vong linh được nương sự hiến cúng trong đàn lễ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) – Cầu an này, mà được thọ thực no đủ, khởi tâm hoan hỉ, hộ trì cho gia đình con/chúng con.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

b. Tụng thần chú cúng thực

Xem thêm: Văn khấn Rằm tháng Giêng 2022 chuẩn nhất

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linhĐược thọ thực no đủNghe kinh giác ngộ PhápSinh lòng kính tín PhậtNương tựa nơi Tam BảoTu hành cầu thoát khổNam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

9. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này)(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân dịp Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu), con/chúng con muốn cho gia đình một năm được tăng trưởng phúc lành, mọi sự an ổn cát tường, tiêu trừ nghiệp chướng, nên con/chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách thực hành lời Đức Phật dạy, cúng dường hộ trì Tam Bảo tại chùa… (nếu tại chùa Ba Vàng thì đọc: chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) với tâm nguyện hộ trì cho chư Tăng được tứ sự như ý, phù hợp với việc tu tập cầu Thánh quả, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp. Con/chúng con hồi hướng phúc báu cúng dường của gia đình, đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh.- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đất ở thuộc gia đình.- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh gia tiên tiền tổ nội ngoại đôi bên họ:… (và vong linh thai nhi)- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh có duyên tại nơi đất ở của gia đình tại địa chỉ…- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho chư vong linh oan gia trái chủ trên sức khỏe thọ mạng.- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng cho chưvong linh oan gia trái chủ cản trở phát triển công việc của con/chúng con.- Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh oan gia trái chủ, hợp duyên, oán kết của cả gia đình.

Trường hợp trong gia đình có người cần cầu sức khỏe, công danh hoặc thi cử… thì đọc tiếp: Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho (tên)… được…

Xem thêm: Văn khấn rằm tháng Giêng cúng gia tiên, cúng Phật, Thần Tài chuẩn nhất

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

10. Kệ Cát Tường

Nguyện ngày an lành đêm an lànhNgày đêm sáu thời thường an lànhTrong tất cả thời thảy an lànhNguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọ

Nguyện ngày an lành đêm an lànhNgày đêm sáu thời thường an lànhTrong tất cả thời thảy an lànhNguyện ngôi Tam Bảo thường gia hộ

Nguyện ngày an lành đêm an lànhNgày đêm sáu thời thường an lànhTrong tất cả thời thảy an lànhNguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộNam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ TátNam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ TátNam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát!

11. Phục Nguyện(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức, phúc lành trong đàn lễ này nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà con/chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với gia đình con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật và hiện tại thỉnh các vị luôn phù hộ cho gia đình con/chúng con các điều tốt lành được tăng trưởng, gia đình bình an, mọi sự cát tường.Con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức, phúc lành trong đàn lễ này, đến cho gia đình con/chúng con (đọc mong cầu)… và nguyện cả gia đình đủ duyên lành cùng nhau tinh tấn tu hành theo chính Pháp của Phật và cùng với nhau tu hành cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

12. Hồi Hướng(Quỳ, chắp tay; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu,Con xin lấy đó hồi hướng về,Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)Nguyện đem công đức tu hành này,Chan rải mười phương khắp tất cả,Hết thảy chúng con cùng các loài,Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

13. Tam Tự Quy(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

14. Lễ Cúng Thí Thực, Phóng Sinh(Quỳ, chắp tay bạch)Nhân đàn lễ Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) – Cầu an này, con/chúng con đã sắp lễ vật thực, để bố thí hiến cúng cho các cô hồn ngạ quỷ, phóng sinh cứu vật, con/chúng con xin thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con được viên mãn công đức phúc báu từ sự bố thí này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

Hướng dẫn nghi thức lễ cúng thí thực tại nhà

Hướng dẫn nghi thức lễ cúng phóng sinh tại nhà

HẾT

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về chùa, thì quý Phật tử khi cúng lễ xong, gom cất phần tịnh tài (tiền), để gửi ngay hoặc sau khoảng mấy tháng thì gửi.

Chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh không dùng bất kỳ một tài khoản ngân hàng nào khác. Nếu quý vị muốn cúng dường, công đức về chùa Ba Vàng thì chỉ chuyển khoản vào một tài khoản duy nhất sau đây:

Quý vị kiểm tra thông tin cung cấp tài khoản tại trang chùa Ba Vàng ở đường link sau:Thông báo số tài khoản của chùa Ba Vàng

Lưu ý: Nếu như sách nào có in số tài khoản mà không in đường link, mong quý vị xem xét và kiểm tra lại.

Tài Khoản Chùa Ba Vàng

– Số tài khoản: 0141005656888.- Tên tài khoản: Chùa Ba Vàng.- Ngân hàng: Vietcombank Quảng Ninh.- Mã SWIFT (mã số khi chuyển khoản quốc tế): BFTV VNVX014.Khi gửi xong thì nhắn tin vào số điện thoại để thầy biết 0981392858 (Sư thầy Thích Trúc Bảo Việt).

Nội Dung Tin Nhắn: Nam mô A Di Đà Phật! Con kính bạch Thầy! Tên con là… ở tại… Hôm nay là ngày… con vừa gửi vào tài khoản của nhà chùa số tiền là… để hồi hướng cho các vong linh… vào ngày mùng… Con xin gửi danh sách để sư thầy thỉnh vong linh ạ. Con cũng xin sư thầy chứng minh và hồi hướng cho cả gia đình con luôn được sự gia hộ của chư Phật. Con xin thành kính tri ân Thầy ạ! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Liên Hệ

Nếu có bất cứ vấn đề gì thắc mắc, kính mời quý đạo hữu liên hệ với:1) Chùa Ba Vàng:- Số tổng đài chùa Ba Vàng: 19008968

Ban Tri khách (cố định): 02036557799Ban Tri khách (di động): 0963386533- Email: [email protected]2) Thầy Thích Trúc Thái Minh:- Email: [email protected]- Nhắn tin vào Fanpage: Thầy Thích Trúc Thái Minh: Facebook.com/ThayThichTrucThai Minh

Mời các quý vị xem thêm danh sách tổng hợp Văn khấn tết nguyên tiêu tốt nhất và đầy đủ nhất

Nguồn: 🔗

Mời bạn xem thêm  [Khám Phá] Cô Bé Thượng Ngàn: Truyền thuyết – Dâng Lễ và ĐềnCô ở đâu? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *