HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC CHIÊU TÀI: XÁC ĐỊNH TÀI VỊ NGÔI NHÀ

Xác định chính xác tài vị ngôi nhà chính là điều kiện tiên quyết để hưng vượng tài vận. Trong phong thủy, phương pháp xác định tài vị chủ yếu dựa vào phương pháp Huyền không phi tinh hay vận dung lưu niên hoặc theo phương pháp của Bát trạch để xác định tài vị. Dưới đây, xin giới thiệu chi tiết hơn về cách thức tiến hành các phương pháp này.

A/- DÙNG PHƯƠNG PHÁP HUYỀN KHÔNG PHI TINH XÁC ĐỊNH TÀI VỊ TRONG NHÀ

Dùng phương pháp Huyền không phi tinh xác định tài vị là phương pháp thường gặp khi chúng ta dựa vào phong thủy Huyền không để xác định tài vị ngôi nhà.
“Thủy” là một yếu tố trong Phong thủy học. Các thầy phong thủy cho rằng “Sơn quản nhân đinh thủy quản tài”, tức thủy tượng trưng cho tài phú. Vì thế, xác định tài vị trong nhà, kỳ thực là dựa vào yếu tố “thủy”. Thủy có tính lưu động đặc trưng ví dụ: Các bể phun nước trong nhà như bể cá cảnh, ống thoát nước của máy điều hòa, máy giặt, hệ thống cung cấp nước, đài phun nước đều là những sự vật thuộc hành Thủy. Ngoài ra, những nơi dồi dào ánh sáng, đất trũng cũng được coi là thuộc hành Thủy như: Đường đi, cửa, khoảng đất không bằng phẳng, hố…
Thủy tượng trưng cho tài, vậy tất cả những sự vật có tính lưu động trong nhà thì đều là tài vị? Sự thực không phải như vậy. Cần phải nói rõ hơn, trong Phong thủy Huyền không, ngôi nhà có vị trí và bố cục khác nhau thì nguyên vận cũng không giống nhau, do đó thủy sẽ có những thay đổi tương ứng. Hay cũng chính là nói, thủy không phải là thứ bất biến vĩnh hằng. Vì thế, xác định tài vị có thể dựa trên đặc trưng của kiến trúc ngôi nhà và nơi khởi nguồn tài vận.
Dưới đây xin giới thiệu 2 phương pháp dùng Huyền không phi tính để xác định phương vị tài vận.

1- Lợi dụng sao đương vượng trên phi tinh bàn

Đây là phương pháp phổ biến dễ gặp nhất khi lợi dụng Huyền không phi tinh để xác định phương hướng tài vị, tức là lợi dụng sao đương vượng trên hướng bàn của phi tinh bàn hoặc phương vị sở tại của sao đương vượng trong tương lai, đó chính là phương vị tài vận.
Chúng ta lấy Hạ quái Tốn sơn Càn hướng thuộc Hạ nguyên Bát vận làm ví dụ, từ trên phi tinh bàn có thể thấy, cung Càn là vị trí sở tại của sao Bát bạch đương vượng, mà Trung cung là vị trí sở tại của sao Cửu tử đương vượng trong tương lai. Như vậy, ta có thể căn cứ vào Huyền không phi tinh để xác định nguyên tắc của tài vị, tài vị của ngôi nhà chính là phương vị sở tại của cung Càn và Trung cung.

2- Căn cứ vào tổ hợp phi tinh

Ngoài dùng phương vị hướng bàn của sao đương vượng và phương vị sở tại của sao đương vượng trong tương lai, trong phương pháp dùng Huyền không phi tinh còn có một nguyên tắc thao tác đó là dựa vào hàm nghĩa của tổ hợp phi tinh để xác định tài vị. Ở đây chủ yếu vận dụng nguyên lý tương sinh Ngũ hành, ví như sơn tinh, hướng tinh, vận tinh, khoảng cách Ngũ hành của những sao này có mối liên hệ tương sinh kế tiếp nhau, như vậy phương vị này chính là tài vị của ngôi nhà.
Lấy tổ hợp phi tinh Lục bạch, Bát bạch; Thất xích, Bát bạch; Lục bạch, Nhị hắc làm ví dụ. Ngũ hành của chúng biểu hiện là quan hệ tương sinh tương hợp của Thổ sinh Kim, hàm nghĩa của tổ hợp này là vàng rắn gặp đất sẽ luyện thành châu báu.
Ta lại lấy Hạ quái Tý sơn Ngọ hướng thuộc Hạ nguyên Thất vận làm ví dụ. Chúng ta căn cứ vào sơn bàn đương vượng hoặc thứ vượng để xác định tài vị ngôi nhà. Từ phi tinh bàn có thể thấy, hướng tinh cung Khảm là vị trí sở tại của vượng tinh Thất xích trên sơn bàn, hướng Tây Nam cung Khôn là vị trí sở tại của sao thứ vượng Bát bạch. Bát bạch và Lục bạch là tổ hợp hai sao cung Khôn. Bát bạch là Thổ, Lục bạch là Kim, giữa chúng là quan hệ tương sinh. Như thế, chúng ta có thể đoán định, hàm nghĩa của tổ hợp phi tinh này là: Kim rắn chắc gặp Thổ, giống như luyện châu báu. Vì thế, phương vị cung Khôn chính là tài vị của ngôi nhà.
Để mọi người dễ dàng xác định được phương vị ngôi nhà, dưới đây sẽ liệt kê cụ thể mối quan hệ tương sinh kế tiếp và tổ hợp phi tinh tượng trưng cho điềm lành:
Tổ hợp mang hàm nghĩa “Kim cứng chắc gặp Thổ, giống như luyện châu báu” chủ yếu có: Lục bạch, Bát bạch, Thất xích, Bát bạch; Lục bạch, Nhị hắc; Thất xích, Nhị hắc.
Tổ hợp mang nghĩa “Cự nhân Càn Khôn, ruộng đất đến cả ngàn mẫu” chủ yếu có: Nhị hắc, Bát bạch.
Tổ hợp mang nghĩa “Thiên thị hợp với Bính Khôn, giàu ngang nước mạnh” có Bát bạch, Nhị hắc, Cửu tử.
Tổ hợp mang nghĩa “Thổ khắc chế Thủy rồi lại sinh Kim, định sự giàu sang ruộng đất” có Nhị hắc, Nhất bạch, Lục bạch; Nhị hắc, Nhất bạch, Thất xích.
Ngoài ra, còn có một vài tổ hợp phi tinh khác, nếu có thể đương nguyên đắc vận, như thế không những có thể hưng vượng nhân đinh trong gia đình mà nó còn giúp Các thành viên trong nhà hưởng phú quý. Những tổ hợp này lần lượt là: Nhất bạch, Lục bạch; Nhất bạch, Thất xích; Nhất bạch, Tam bích; Nhất bạch. Tứ lục; Nhị hắc, Cửu tử; Tam bích, Nhất bạch; Tam bích, Cửu tử; Tứ lục, Nhất bạch; Tứ lục, Tam bích; Tứ lục, Cửu tử; Lục bạch, Lục bạch; Lục bạch, Thất xích; Thất xích, Lục bạch, Bát bạch, Lục bạch; Bát bạch, Thất xích; Cửu tử, Cửu tử…

B- TÀI VỊ LƯU NIÊN NĂM 2022 TẠI CUNG CẤN

Tài vị lưu niên là chỉ bố cục lưu niên phi tinh, nơi sở tại vượng khí chính là tài vị. Đây là phương pháp thường dùng của phái Phi tinh để xác định tài vị.
Tài vị lưu niên là bố cục lưu niên trong sự biến hóa không ngừng, nhưng lưu niên và thời vận sẽ không có ảnh hưởng đối với tính chất của tinh bàn, chỉ cần nhìn thuộc tính cát hung được thể hiện trên tinh bàn sẽ thấy xảy ra những thay đổi nhất định. Phái Phi tinh cho rằng, Lục bạch Kim và Bát bạch Thổ là 2 sao đại cát. Sao tốt ở phương vị nào thì đó là tài vị của ngôi nhà. Căn cứ vào thuộc tính của Bát bạch Cửu tinh, ta có phương pháp: “Lấy niên tinh nhập Trung cung, sau theo Lạc thư Cửu cung phi tinh có thể xác định được tài vị lưu niên trong từng năm”.
Căn cứ theo phương pháp ở trên, chúng ta có thể nhận thấy: Tài vị lưu niên của năm 2020 nằm ở Tây Bắc, hay phương này chính là phương vị cát tinh bay tới Sau khi đã xác định chính xác tài vị, chúng ta có thể lợi dụng tài vị để khơi vượng – tài vận. Nếu như đặt một vài vật cát tường theo phương tài vị thì vận thế ngôi nhà sẽ được tăng cường.
Để thuận tiện cho mọi người theo dõi tài vị lưu niên của những năm gần đây, dưới đây tôi sẽ liệt kê tài vị lưu niên từ năm 2020 đến năm 2030:
Năm 2020, tài vị lưu niên nằm ở Tây Bắc chính là cung Càn.
Năm 2021, tài vị lưu niên nằm ở hướng chính Tây, chính là cung Đoài.
Năm 2022, tài vị lưu niên nằm ở hướng Đông Bắc, chính là cung Cấn.
Năm 2023, tài vị lưu niên nằm ở hướng chính Nam, chính là cung Ly.
Năm 2024, tài vị lưu niên nằm ở hướng Tây Nam, chính là cung Khôn.
Năm 2025, tài vị lưu niên nằm ở hướng chính Đông, chính là cung Chấn.
Năm 2026, tài vị lưu niên nằm ở hướng Đông Nam, chính là cung Tốn.
Năm 2027, tài vị lưu niên nằm ở Trung cung, chính là Trung tâm.
Năm 2028, tài vị lưu niên nằm ở hướng Tây Bắc, chính là cung Càn.
Năm 2029, tài vị lưu niên nằm ở hướng chính Tây, chính là cung Đoài.
Năm 2030, tài vị lưu niên nằm ở hướng Đông Bắc, chính là cung Cấn.

BẢNG TÀI VỊ LƯU NIÊN TỪ NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2030

Canh Tý; Thất xích kim tinh nhập trung cung – Tài vị lưu niên Tây Bắc
Tân Sửu; Lục bạch kim tinh nhập trung cung – Tài vị lưu niên chính Tây
Nhâm Dần; Ngũ hoàng thổ tinh nhập trung cung – Tài Tài vị lưu niên Đông Bắc
Quý Mão; Tứ lục mộc tinh nhập trung cung – Tài vị lưu niên chính Nam
Giáp Thìn; Tam bích mộc tinh nhập trung cung – Tài vị lưu niên Tây Nam
Ất Tỵ; Nhị hắc thổ tinh nhập trung cung – Tài Tài vị lưu niên chính Đông
Bính Ngọ; Nhất bạch thổ tinh nhập trung cung – Tài Tài vị lưu niên Đông Nam
Đinh Mùi; Cửu tử hỏa tinh nhập trung cung – Tài vị lưu niên trung tâm
Mậu Thân; Bát bạch thổ tinh nhập trung cung – Tài vị lưu niên Tây Bắc
Kỷ Dậu; Thất xích kim tinh nhập trung cung – Tài Tài vị lưu niên chính Tây
Canh Tuất; Lục bạch kim tinh nhập trung cung – Tài vị lưu niên Đông Bắc

C- XÁC ĐỊNH TÀI VỊ THEO PHÁI BÁT TRẠCH

Là một lưu phái phong thủy chính, phái Bát trạch chủ yếu căn cứ vào tọa hướng của ngôi nhà để xác định tài vị. Đây cũng là một trong những phương pháp quen thuộc trong Phong thủy học để xác định tài vị ngôi nhà.

1- Phương vị tốt và xấu trong phong thủy Bát trạch

Phái Bát trạch cho rằng, mỗi mệnh quái trong một ngôi nhà đều có 4 phương vị tốt và xấu. Trong đó, 4 phương vị tốt lần lượt là Sinh khí, Diên niên, Thiên y và Phục vị: 4 phương vị xấu là Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Họa hại và Lục sát.
Dưới đây là 8 phương vị trên và thuộc tính cát hung tương ứng:
Sinh khí là Tham lang Thủy tinh, là sao đại cát; Diên niên là Vũ khúc Kim tinh, là sao trung cát.
Thiên y là Cự môn Thổ tinh, là sao thứ cát; Phục vị là Tả phù tinh, là sao tiểu cát.
Họa hại là Lộc tồn Thổ tinh, là sao tiểu cát; Lục sát là Văn khúc tinh, là sao thứ hung.
Ngũ quỷ là Liêm trinh tinh, là sao đại hung. Tuyệt mệnh là Phá quân tinh, là sao cực hung.

2- Căn cứ vào tọa hướng của ngôi nhà để xác định tài vị

Phái Bát trạch căn cứ vào tọa hướng của ngôi nhà để xác định tài vị ở trên, đã được đề cập đến trong 4 phương vị tốt, phái Bát trạch quan niệm 3 phương vị đầu là Sinh khí, Diên niên và Thiên y là tài vị. Tức là: Nhà tọa Tây Nam hướng Đông Bắc chính là Khôn trạch, tài vị ở hướng Tây Bắc, hướng Chính Tây và hướng Đông Bắc. Nhà tọa Tây Bắc hướng Đông Nam chính là Càn trạch, tài vị ở hướng Tây Nam, hướng Chính Tây và Đông Bắc. Nhà tọa Đông Bắc hướng Tây Nam chính là Cấn trạch, tài vị ở hướng Tây Nam, hướng Chính Tây và Tây Bắc. Nhà tọa Đông Nam hướng Tây Bắc chính là Tốn trạch, tài vị ở hướng Chính Bắc, hướng Chính Nam và hướng Chính Đông. Nhà tọa Tây hướng Đông chính là Đoài trạch, tài vị ở hướng Đông Bắc, Tây Nam và Tây Bắc. Nhà tọa Đông hướng Chính Tây là Chấn trạch, tài vị ở hướng Đông Nam, hướng Chính Nam và hướng Chính Bắc. Nhà tọa Nam hướng Bắc là Ly trạch, tài vị ở hướng Chính Đông, Đông Nam và hướng Chính Bắc. Nhà tọa Bắc hướng Nam là Khảm trạch, tài vị ở hướng Đông Nam, hưởng Chính Nam và hướng Chính Đông.

D- PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP ĐỂ XÁC ĐỊNH TÀI VỊ

Phương pháp tổng hợp xác định tài vị ý chỉ khi xác định tài vị ngôi nhà, chúng ta vận dụng tổng hợp 2 phương pháp Bát trạch và Huyền không phi tinh.

1/- Xác định tài vị ngôi nhà

Trong phong thủy, phương pháp Bát trạch và Huyền không phi tinh là 2 phương pháp xác định tài vị nhà không giống nhau, ở đây chúng ta sở dĩ có thể kết hợp chúng lại là muốn chứng minh năng lượng tài vị có mạnh hay không. Có nghĩa là chúng ta dùng 2 phương pháp này để xác định tài vận ngôi nhà, sau đó tiến hành đối chiếu so sánh, nếu như cả hai phương pháp đạt kết quả giống nhau thì chứng tỏ năng lượng của tài vị đó rất mạnh; nếu như 2 phương pháp đó có kết quả khác nhau chứng tỏ năng lượng của tài vị đó tương đối yếu.
Dưới đây, lấy Hạ quái Tốn sơn Càn hướng thuộc Hạ nguyên Bát vận làm ví dụ.
Phương pháp Bát trạch lấy tọa hướng của ngôi nhà làm căn cứ, lấy Thiên y, Sinh khí và Diên niên làm tài vị. Tốn trạch, cung Chấn, Diên niên ở hướng Đông; cung Ly, Thiên y ở hướng Nam; cung Khảm, Sinh khí ở hướng Bắc. Cũng là nói, tài vị ngôi nhà này ở hướng Đông, hướng Nam và hướng Bắc.
Dưới đây sẽ căn cứ vào phương pháp Huyền không phi tinh để xác định tài vị ngôi nhà.
Ở trên đã nói qua, Huyền không phi tinh có 2 phương pháp chủ yếu để xác định tài vị ngôi nhà. Một là phương vị sở tại của sao đương vượng hướng bàn trên phi tinh bàn hoặc phương vị sở tại của sao đương vượng tương lai của ngôi nhà chính là tài vị của ngôi nhà; hai là căn cứ vào hàm nghĩa của tổ hợp phi tinh để xác định tài vị. Trong đó, chủ yếu vận dụng nguyên lý tương sinh của Ngũ hành tức sơn tinh, hướng tinh và vận tinh, khoảng Ngũ hành của những phi tinh này có mối quan hệ tương sinh liên tiếp, như thế phương vị của chúng chính là tài vị của ngôi nhà.
Với ngôi nhà như vậy, từ trên phi tinh bàn có thể thấy, cung Càn là vị trí sở tại của sao Bát bạch đương vượng, tổ hợp Lục bạch, Bát bạch đương nguyên đắc vận cung Tốn là vị trí sở tại của sơn tinh Bát bạch. Nhưng ở đây, Bát bạch là Thổ, Nhất bạch là Thủy, giữa chúng có quan hệ tương khắc, không phải là quan hệ tương sinh. Vì thế, không thể coi chúng là tài vị. Nhưng Trung cung là vị trí sở tại của sao thứ vượng Cửu tử, lại có thêm phi tinh Thất xích, Bát bạch, ở đó thể hiện mối quan hệ Hỏa sinh Thổ. Do đó, chúng ta có thể xác định tài vị ngôi nhà này nằm tại cung Càn và Trung cung.
Nhìn chung, vận dụng 2 phương pháp này để xác định tài vị ngôi nhà cũng sẽ có sự sai khác. Nói như vậy, năng lượng của tài vị ngôi nhà này rất yếu. Với tình hình như vậy chúng ta nên làm thế nào? Thông thường, ví trị vượng tinh trên hướng bàn là tài vị của ngôi nhà.

2/- Xác định tài vị cá nhân

Tài vị cá nhân thường để chỉ tài vị của phòng ngủ hoặc phòng làm việc của mỗi người. Xác định tài vị cá nhân chính là tiền đề tiên quyết để tăng cường tài vận cho bản thân.

Phương pháp xác định tài vì cá nhân:

Nhìn chung, phương pháp xác định tài vị cá nhân cũng giống như phương pháp – xác định tài vận của ngôi nhà.
Lấy ngôi nhà tọa ở Tý sơn Ngọ hướng thuộc Thất vận làm ví dụ, từ trên phi tinh bàn của ngôi nhà này, ta thấy cung Khôn là vị trí sở tại của sao thứ vượng Bát bạch. Tổ hợp phi tinh trong đó có Lục bạch, Bát bạch, lại vì Bát bạch là Thổ, Lục bạch là Kim, giữa chúng có quan hệ tương sinh. Vì thế có thể thấy vị trí tài vị của ngôi nhà này. Nhưng từ phương pháp Bát trạch, chúng ta thấy, cung Khôn tượng trưng cho Tuyệt vị. Như vậy, năng lượng tài vị này cũng không phải quá mạnh.
Cung Ly là vị trí sở tại của sao thứ vượng Bát bạch. Tổ hợp phi tinh trong đó là Lục bạch, Bát bạch, Bát bạch là Thổ, Lục bạch là Kim, giữa chúng có quan hệ tương sinh. Từ phương pháp Bát trạch có thể thấy, cung Ly là phương vị cát Diên niên. Do đó có thể thấy, năng lượng của tài vị này rất yếu.
Nhưng ở đây cũng cần phải nói thêm, từ góc độ bố cục tài vị, hướng bàn và sơn bàn không giống nhau. Nói chung hành Thủy của tài vị tại hướng bàn tượng trưng cho tài phú nhưng tài vị tại sơn bàn nếu có Thủy thì sức khỏe của các thành viên trong nhà lại vô cùng bất lợi.
Tài vị của ngôi nhà này nằm ở cung Ly hướng Nam và cung Khôn hướng Tây Nam, hay chính là tài vị mỗi gian phòng trong ngôi nhà này đều nằm ở 2 hướng này.

Phân tích mệnh cục:

Sau khi xác định được tài vị của mỗi người cần tiến hành phân tích mệnh cục của họ để phán đoán có đúng là tài vị thật sự của họ hay không.
Phong thủy học có câu “Nhất quái quản tam sơn” ý chỉ tài vị cung Ly có 3 sơn Bính, Ngọ, Đinh; tài vị cung Khôn có 3 sơn Mùi, Khôn, Thân. Trong 2 tài vị này có 2 Thiên can và 3 Địa chi, nếu tài tinh và dụng thần trong mệnh cục của chủ nhân là Thiên can trong đó thì tài vị này là tài vị thực sự của người đó. Nếu trạch chủ khỏe mạnh có thể áp chế tài tinh và phối hợp với mệnh cục thì sẽ càng cát lợi hơn.
Tương tự như thế, nếu tài tinh hoặc dụng thần trong mệnh cục của chủ nhân không có trong can chi của 24 sơn thì tài vị này không phải là tài vị thực sự của người đó. So với tài vị thực, năng lượng của tài vị giả này rất yếu, nhưng nếu có thể khéo léo kết hợp trên bố cục thì nó có thể tăng cường năng lượng cho tài tinh mà tài vận dần hưng vượng.
Ghi chú: Bài gốc lưu niên tài vị (2010 – 2020) Phong thủy Trạch Bằng đã sửa đổi thay từ 2020 – 2030 để các bạn tiện dụng, người biết Huyền không phi tinh thì dễ dàng tìm sao vượng, sinh, tiến khí để kích hoạt; người theo phái Bát trạch chỉ cần phi tinh theo lưu niên các năm để biết phương hướng tài vị, vận 8 là sao Bát bạch; vận 9 là sao Cửu tử.
*****
Bài tài liệu “lưu trữ ứng dụng thực hành” TRẠCH BẰNG (Tam Do) Phong Thủy – Sư Lương Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *