Tải Văn khấn cúng bà Tổ cô – Bài cúng giỗ bà Tổ cô – Tài liệu text

( 2 )

Bà cô tổ là người nữ trẻ trong họ nhà mình chết khi chưa lấy chồng (thườngchết từ 12-18 tuổi). Thường đó là những người qún lún gia đình dịng họnên sau khi chết rất thiêng và chưa đi đầu thai mà ở lại giúp con cháu trongnhà. Bà cô tổ có trách nhiệm đặc biệt với các cháu nhỏ trong gia đình dịng họđó. Ban đầu có lẽ trách nhiệm của Bà cơ tổ mỗi dịng họ là lo cho con cháu nhỏtrong gia đình khỏi bị tà ma quấy nhiễu hoặc bị tai nạn chết khi nhỏ có lẽ vì cácvị chết trẻ nên khơng ḿn con cháu giớng mình. Về sau chắc mọi người thấycác “bà cơ tổ” thường thiêng nên xin xỏ cả về làm ăn buôn bán, giải hạn…Thường các bà cô tổ là các vị đã tiến hóa tâm linh khá cao nhưng vì có chútdun với dịng họ nào đó nên khơng đi mà ở lại.

Những ai được xem là bà tổ cô

Bà Tổ cô có thể là hiện thân của bà Mụ, chụn giúp đỡ chụn sinh đẻ đượcmẹ trịn con vng, khi mang thai bà Mụ là người nặn ra hình đứa trẻ. Có lẽ bàCô tổ là sự rút gọn của đạo Mẫu, trong tâm linh người Việt, ngày xưa việc thờcúng rất đơn giản do điều kiện cuộc sống nên khi bốc bát hương người ta chỉbốc 1 bát coi như thờ chung. Bây giờ đầy đủ hơn nên chia làm 3 bát, khi đợngthổ hay khai trương gì đó thì xin thần linh thổ địa, khi đi xa về gần có côngviệc liên quan đến làm ăn… vv.. thì xin bà cơ Tổ phù hợ cho tai qua nạn khỏi.Khi trong nhà có việc hiếu hỉ báo công hay ngay rằm ngày tết thì thỉnh ơng bàtổ tiên về chứng giám..vv.. nói chung là như thế. Còn việc thờ cúng hay đồ lễ

thì mỗi nơi mợt khác, đới với người Bắc hoặc Trung bộ, đồ thờ cúng kiêng nhấtlà các vật tanh như Vịt, Cá thường là gà trớng choai hoặc chân giị lợn. Nhưngtrong Nam bợ lại khác họ cúng Vịt hoặc Lợn sữa quay…..vv. Còn với ngườidân Vạn chài sống bằng Sông nước họ không thờ cúng tổ tiên mà thờ ông Hàbà Thủy với nhưng người làm ăn bn bán thì có thể lập bàn thêm bàn thờ nhỏthờ thần Tài thờ ông Ba Thương.

Qua bài viết này Website Tử Vi Việt Nam hi vọng sẽ giúp các quý vị hiểu rõ về Văn khấn bà tổ cô ngày rằm tốt nhất và đầy đủ nhất

Nguồn: 🔗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *